2021-02-03

Kontrole

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE
W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KATOWICACH
W 2014 ROKU
1)
Termin kontroli: 20.01.2014 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektów: Hala Główna Spodek, Sala gimnastyczna
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
2)
Termin kontroli: 21.01.2014 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: lodowisko Spodek
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
3)
Termin kontroli: 21.02.2014 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: basen Spodek
Zalecenia pokontrolne: brak           
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 4)
Termin kontroli: 17.04.2014 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Hala Główna Spodek, sala gimnastyczna, lodowisko Spodek
Zalecenia pokontrolne: brak           
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 5)
Termin kontroli: 19.05.2014 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Podlesianka
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
6)
Termin kontroli: 27.05.2014 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: ORW Bugla
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 7)
Termin kontroli: 04.06.2014 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: OS Słowian
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 8)
Termin kontroli: 01.07.2014 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektów: Hala Główna Spodek, Sala gimnastyczna, lodowisko Spodek
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 9)
Termin kontroli: 02.07.2014 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Boisko Sportowe przy ul. Boya Żeleńskiego
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 10)
Termin kontroli: 02.07.2014 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy „Szopienice”
Zalecenia pokontrolne: brak               
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 11)
Termin kontroli: 09.07.2014 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: O.R.W. Bugla
Zalecenia pokontrolne: brak               
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
12)
Termin kontroli: 18.07.2014 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Przedmiot i zakres kontroli: Obiekt kontrolowany: Camping 215; sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia, oraz zakres świadczonych usług dla obiektu hotelarskiego rodzaju – camping****
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
13)
Termin kontroli: 07.08.2014 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: basen kąpielowy Spodek
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 14)
Termin kontroli: 05.08.2014 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość rozliczania oraz zasadność zwrotu VAT za m-c kwiecień 2014
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
15)
Termin kontroli: 21.07 – 08.09.2014 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Miasta Katowice Wydział Audytu i Kontroli
Przedmiot i zakres kontroli: ocena prawidłowości stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie udostępniania informacji publicznej na stronach BIP
Zalecenia pokontrolne: uzupełnić dane: adres redakcji BIP,kontakt do redaktora BIP, instrukcję korzystania ze strony BIP, informacje o sposobie dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w BIP, tożsamość osób wytwarzających i wprowadzających informacje, czas wytworzenia i udostępnienia informacji
Realizacja zaleceń pokontrolnych: Wszystkie wskazane dane uzupełniono
 16)
Termin kontroli: 02.10.2014 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektów: Hala Główna Spodek, Sala gimnastyczna, lodowisko Spodek
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 17)
Termin kontroli: 10.10.2014 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy „Kolejarz”
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 18)
Termin kontroli: 20.10.2014 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Miasta Katowice Wydział Zarządzania Kryzysowego
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola magazynu sprzętu Obrony Cywilnej
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 19)
Termin kontroli: 30.10.2014 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy „Szopienice”
Zalecenia pokontrolne: brak               
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 20)
Termin kontroli: 08.12.2014 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Miasta Katowice Wydział Sportu i Turystyki
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola zarządcza instytucjonalna
Zalecenia pokontrolne: brak               
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 
SPRAWOZDANIE
 Z KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH
 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KATOWICACH
ZA  2015 ROK
Termin kontroli: 09.01.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Hala Sportowa Józefowska
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
2)
Termin kontroli: 20.01.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektów: Hala Spodek, lodowisko Spodek, sala gimnastyczna i siłownia
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
3)
Termin kontroli: 04.02.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Szopienice
Zalecenia pokontrolne: brak                            
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 4)
Termin kontroli: 20.02.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: pływalnia Spodek
Zalecenia pokontrolne: brak                            
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 5)
Termin kontroli: 03.03.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Słowian
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 6)
Termin kontroli: 08.04.2015 – 21.04.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Przedmiot i zakres kontroli: okresowa kontrola problemowa w zakresie przestrzegania w hali lodowiska Spodek warunków określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Zalecenia pokontrolne: zawarte w wystąpieniu z dnia 20.04.2016 r. przekazane nowemu administratorowi kontrolowanego obiektu.
Realizacja zaleceń pokontrolnych: ---
7)
Termin kontroli: 05.05.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Boisko Sportowe Rapid
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
8)
Termin kontroli: 20.05.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Hetman
Zalecenia pokontrolne: odnowić ściany w pomieszczeniu siłowni i szatniach
Realizacja zaleceń pokontrolnych: termin wykonania zaleceń do dnia 31.12.2015 r. - wykonano
 9)
Termin kontroli: 25-26.05.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Przedmiot i zakres kontroli: okresowa kontrola problemowa w zakresie przestrzegania w Hali Głównej Spodek warunków określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Zalecenia pokontrolne: modernizacja systemu
Realizacja zaleceń pokontrolnych: wykonano
 10)
Termin kontroli: 28.05.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektów: Hala Spodek, sala gimnastyczna i siłownia
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 11)
Termin kontroli: 19.06.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: O.R.W. Bugla
Zalecenia pokontrolne: brak                            
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 12)
Termin kontroli: 07.07.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 13)
Termin kontroli: 12.07.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Hala Sportowa  Józefowska
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 14)
Termin kontroli: 14.07.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: ORW Zadole
Zalecenia pokontrolne: brak                            
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 15)
Termin kontroli: 15.07.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: ORW Rolna
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 16)
Termin kontroli: 16.07.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Słowian
Zalecenia pokontrolne: brak                            
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 17)
Termin kontroli: 29.07.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: pływalnia Spodek
Zalecenia pokontrolne: brak                            
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 18)
Termin kontroli: 07.08.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: ORW Rolna
Zalecenia pokontrolne: brak                            
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 19)
Termin kontroli: 07.08.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: ORW Rolna – gabinet odnowy biologicznej
Zalecenia pokontrolne: brak                            
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 20)
Termin kontroli: 25.08.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Kolejarz
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 21)
Termin kontroli: 26.08.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: ORW Bugla
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 22)
Termin kontroli: 28.08.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: ORW Zadole
Zalecenia pokontrolne: brak                            
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 23)
Termin kontroli: 14.10.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektów: Hala główna Spodek, sala gimnastyczna Spodek, lodowisko Spodek
Zalecenia pokontrolne: brak                            
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 24)
Termin kontroli: 19, 23.10.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: PIP – Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola w zakresie wypadków osób skierowanych do prac społecznie użytecznych na podstawie wyroku właściwego Sądu
Zalecenia pokontrolne: brak                            
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 25)
Termin kontroli: 11.12.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: OS Szopienice
Zalecenia pokontrolne: brak                            
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 26)
Termin kontroli: 18.12.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Hala główna Spodek
Zalecenia pokontrolne: brak                            
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 27)
Termin kontroli: 21.12.2015 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Zalecenia pokontrolne: brak                            
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 
SPRAWOZDANIE
 Z KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH
 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KATOWICACH
ZA  2016 ROK
1)
Termin kontroli: 05.01.2016 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Ośrodek Sportowy Hetman - kontrola wykonania zaleceń z dnia 20.05.2015
- zakres zaleceń: odnowić ściany w pomieszczeniu siłowni i szatniach; termin wykonania zaleceń do dnia 31.12.2015 r. - wykonano
Zalecenia rekontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 2)
Termin kontroli: 05.01.2016 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu – Ośrodek Sportowy Hetman
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 3)
Termin kontroli: 14.01.2016 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu – Hala Józefowska
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 4)
Termin kontroli: 24.02.2016 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu – ORW Rolna gabinet odnowy biologicznej
Zalecenia pokontrolne: brak                            
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 5)
Termin kontroli: 09.03.2016 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 6)
Termin kontroli: 16.03.2016 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Lodowisko Spodek
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 7)
Termin kontroli: 07.04.2016 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Basen Spodek
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 8)
Termin kontroli: 08.04.2016 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Tenisowy
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 9)
Termin kontroli: 20.04.2016 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Słowian
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 10)
Termin kontroli: 21.04.2016 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Hala Spodek
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 11)
Termin kontroli: 23.05.2016 - 13.06.2016 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: ZUS Wydział Kontroli Płatników Składek w Chorzowie
Przedmiot i zakres kontroli:
- prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne;
- ustalanie uprawnień do świadczeń;
- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
- wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 12)
Termin kontroli: 09.06.2016 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola obiektu budowlanego: Hala Lodowiska Jantor
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 13)
Termin kontroli: 15.06.2016 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola obiektu budowlanego: Ośrodek Sportowy Kolejarz (Hala)
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
14)
Termin kontroli: 16.06.2016 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy Rolna
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 15)
Termin kontroli: 20.06.2016 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Kolejarz
Zalecenia pokontrolne:
- usunąć zawilgocenia ścian i stolarki drzwiowej w magazynie na  środki czystości i w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych szatni;
- wyeliminować korozję kaloryferów.
Realizacja zaleceń pokontrolnych: termin wykonania zaleceń do dnia 30.11.2016 r.
Termin kontroli wykonania zaleceń: 18.11.2017 r.
Kontrolujący: Monika Grajdek -  mł. asystent
Wynik rekontroli: prolongata terminu wykonania części zaleceń do 30.06.2017 r.
 16)
Termin kontroli: 18.07.2016 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu - Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy Zadole
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 17)
Termin kontroli: 01-03.08.2016 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Miasta Katowice Wydział Audytu i Kontroli
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Zalecenia pokontrolne:
- zwiększyć nadzór nad przydziałem środków ochrony indywidualnej
- przestrzeganie zakresu zadań realizowanych przez służbę BHP
Realizacja zaleceń pokontrolnych: wykonano w wyznaczonym terminie 30 dni
 18)
Termin kontroli: 08.08.2016 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu – Ośrodek Sportowy Słowian
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 19)
Termin kontroli: 30.08.2016 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu – Boisko Sportowe RAPID
Zalecenia pokontrolne: brak                            
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 20)
Termin kontroli: 05.09.2016 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Hala Sportowa Józefowska
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 21)
Termin kontroli: 09.09.2016 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Szopienice
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 22)
Termin kontroli: 20.09.2016 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Straż Miejska w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: gospodarowanie odpadami, kontrola paleniska, odprowadzanie nieczystości ciekłych na terenie Kempingu 215
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 23)
Termin kontroli: 21.10.2016 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowa Agencja Atomistyki
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące – stosowanie odgromnika izotopowego.
Zalecenia pokontrolne: realizacja obowiązku zawnioskowania o wygaśnięcie zezwolenia
Realizacja zaleceń pokontrolnych: wykonano w wyznaczonym terminie do 15.11.2016 r.
 24)
Termin kontroli: 17,18,21,22.11.2016 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Miasta Katowice Wydział Sportu i Turystyki
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola zarządcza
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 
WYKAZ
KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH
W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KATOWICACH
W 2017 ROKU
1)
Termin kontroli:26.01.2017 r.
Organ przeprowadzający kontrolę:Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Zalecenia pokontrolne:brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy
2)
Termin kontroli:30.01 – 07.02.2017 r.
Organ przeprowadzający kontrolę:Urząd Miasta Katowice Wydział Audytu i Kontroli
Przedmiot i zakres kontroli:Przestrzeganie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
Zalecenia pokontrolnew zakresie:oceny merytorycznej kandydatów; określania w ogłoszeniach o zatrudnieniu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych; precyzyjnego określania rodzaju stanowiska, na które prowadzony jest nabór; określania wymaganego stażu pracy; dokumentowania zmian w ogłoszeniach na stronie BIP.
Realizacja zaleceń pokontrolnych:wykonano
3)
Termin kontroli: 10.02.2017 r.
Organ przeprowadzający kontrolę:Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu – Hala Józefowska
Zalecenia pokontrolne:brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy
4)
Termin kontroli: 19.04.2017 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu – Ośrodek Tenisowy
Zalecenia pokontrolne:brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy
5)
Termin kontroli: 17.05.2017 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu – OS Słowian
Zalecenia pokontrolne:brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy
6)
Termin kontroli: 22.05 – 09.06.2017 r.
Organ przeprowadzający kontrolę:Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Przedmiot i zakres kontroli:przestrzeganie w hali lodowiska Jantor warunków określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 1 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Zalecenia pokontrolne:czynności kontrolne w toku
Realizacja zaleceń pokontrolnych:---
7)
Termin kontroli: 23.05.2017 r.
Organ przeprowadzający kontrolę:Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu: ORW Zadole
Zalecenia pokontrolne:brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy
8)
Termin kontroli:29.05.2017 r.
Organ przeprowadzający kontrolę:Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiekyu: Ośrodek Sportowy Kolejarz
Zalecenia pokontrolne:brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy
9)
Termin kontroli: 30.05.2017 r.
Organ przeprowadzający kontrolę:Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu: Boisko Sportowe przy ul. B. Żeleńskiego
Zalecenia pokontrolne:brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy
10)
Termin kontroli:05.06.2017 r.
Organ przeprowadzający kontrolę:Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu: ORW Bugla
Zalecenia pokontrolne:brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy
11)
Termin kontroli:01.08.2017 r. – 22.09.2017 r.
Organ przeprowadzający kontrolę:Urząd Miasta Katowice Wydział Audytu i Kontroli
Przedmiot i zakres kontroli:Udzielanie informacji publicznej na wniosek w okresie 01.01.2016 – 30.06.2017 r.
Zalecenia pokontrolne:brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy
12)
Termin kontroli: 16.08.2017 r.
Organ przeprowadzający kontrolę:Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu – Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy BUGLA
Zalecenia pokontrolne:brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy
13)
Termin kontroli: 18.08.2017 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu – Wodny Plac Zabaw
Zalecenia pokontrolne:brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy
14)
Termin kontroli: 05.09.2017 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu – Ośrodek Sportowy KOLEJARZ
Zalecenia pokontrolne:brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy
15)
Termin kontroli: 06.09.2017 r.
Organ przeprowadzający kontrolę:Urząd Marszałkowski Wopjewództwa Śląskiego
Przedmiot i zakres kontroli:Camping 215 -spełnianie wymagań, co do wielkości obiektu, wyposażenia, oraz zakres świadczonych usług dla obiektu hotelarskiego rodzaju camping ****.
Zalecenia pokontrolne:brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych:---
16)
Termin kontroli: 14.09.2017 r.
Organ przeprowadzający kontrolę:Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu – Boiska Pod Młynem
Zalecenia pokontrolne:brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy
17)
Termin kontroli:14.09.2017 r.
Organ przeprowadzający kontrolę:Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu – Boisko MURCKI
Zalecenia pokontrolne:brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy
18)
Termin kontroli: 14.09.2017 r.
Organ przeprowadzający kontrolę:Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu – Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy ZADOLE
Zalecenia pokontrolne:brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy
19)
Termin kontroli:24.10.2017 r.
Organ przeprowadzający kontrolę:Urząd Miasta Katowice Wydział Edukacji i Sportu
Przedmiot i zakres kontroli:realizacja kotroli zarządczej
Zalecenia pokontrolne:brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych:---
20)
Termin kontroli: 16.11.2017 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot izakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu – Ośrodek Sportowy HETMAN
Zalecenia pokontrolne:brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy
21)
Termin kontroli:02.10.2017 – 12.12.2017 r.
Organ przeprowadzający kontrolę:Urząd Miasta Katowice Wydział Audytu i Kontroli
Przedmiot i zakres kontroli:Gospodarka taborem samochodowym
Zalecenia pokontrolne:określić w regulaminie okoliczności zastosowania zwiększenia norm zużycia paliwa
Realizacja zaleceń pokontrolnych:wykonano
Kontrole w toku:
Termin kontroli: 22.05.2017 – 09.06.2017 r.
Organ przeprowadzający kontrolę:Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrolujący : Jacek Zagórski
Przedmiot i zakres kontroli:przestrzeganie w hali lodowiska Jantor warunków określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Zalecenia pokontrolne:czynności kontrolne w toku
Realizacja zaleceń pokontrolnych:---
 
WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH
 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KATOWICACH
W 2018 ROKU

1)
Termin kontroli: 11.01.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: lodowisko sezonowe Rynek
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
2)
Termin kontroli: 26.01.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Szopienice
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
3)
Termin kontroli: 20.02.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na Stadionie Miejskim
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono    
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
4)
Termin kontroli: 22.02.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Słowian
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono    
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
5)
Termin kontroli: 23.03.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Kolejarz
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
6)
Termin kontroli: 27.04.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Miasta Katowice Wydział Zarządzania Kryzysowego
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola realizacji zadań obrony cywilnej
Zalecenia pokontrolne: udzielono; termin wykonania zaleceń do 06.10.2018 r. - opracować część graficzną planu działania zakładowej formacji obrony cywilnej w MOSiR w związku ze zmianą siedziby; doposażać formację w miarę możliwości środków finansowych; nadać karty przydziału zgodne z nowym wzorem; nieaktualne karty przydziału zniszczyć komisyjnie; respektować zasady powoływania i uzupełniania stanu osobowego zakładowej formacji;
Realizacja zaleceń pokontrolnych: powyższe zalecenia wykonano w wyznaczonym terminie; informacja o wykonaniu z dnia 25.09.2018 r.
7)
Termin kontroli: 14.05.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: ORW Bugla
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
8)
Termin kontroli: 16.05.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Tenisowy
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
9)
Termin kontroli: 21.05.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Boisko Sportowe przy ul. Żeleńskiego
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
10)
Termin kontroli: 04.06.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: baseny w ORW Rolna
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
11)
Termin kontroli: 04.06.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: zaplecze ORW Rolna
Zalecenia pokontrolne: udzielono; termin wykonania zaleceń 31.12.2018 r.- przeprowadzić renowację urządzeń siłowych w pomieszczeniu siłowni; wymienić deski sedesowe w toaletach.
Realizacja zaleceń pokontrolnych: powyższe zalecenia wykonano w wyznaczonym terminie
12)
Termin kontroli: 12.06.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Podlesianka
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
13)
Termin kontroli: 05.07.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy ROLNA
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
14)
Termin kontroli: 18.07.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy HETMAN
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
15)
Termin kontroli: 20.08.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy GLIWICKA
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono    
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
16)
Termin kontroli: 27.08.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy BUGLA
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
17)
Termin kontroli: 28.08.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy ZADOLE
Zalecenia pokontrolne: udzielono, termin wykonania zaleceń: 31.12.2018 r.
Realizacja zaleceń pokontrolnych: wykonano w terminie
18)
Termin kontroli: 07.09.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola procedur oceny jakości wody w nieckach basenowych: Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy BUGLA
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
19)
Termin kontroli: 20.09.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Szopienice
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
20)
Termin kontroli: 14, 17-19.12.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Miasta Katowice Wydział Edukacji i Sportu
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola zarządcza instytucjonalna
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
21)
Termin kontroli: 20.12.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola (rekontrola wykonania zaleceń) sanitarna obiektu: Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy ZADOLE
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
22)
Termin kontroli: 20.12.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Lodowisko RYNEK
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Informacja o kontrolach rozpoczętych w poprzednich okresach a zakończonych w 2018 roku:
1)
Termin kontroli: 22.05.2017 r. – 09.06.2017 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Przedmiot i zakres kontroli: przestrzeganie w hali lodowiska Jantor warunków określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Zalecenia pokontrolne: udzielono - podjęcie działań mających na celu zapewnienie spełniania przez urządzenia wchodzące w skład systemu monitoringu minimalnych wymogów technicznych zawartych w rozporządzeniu
Realizacja zaleceń pokontrolnych: wykonano; informacja o wykonaniu z dnia 26.01.2018 r. zainstalowano dodatkowe kamery, sprawdzono poprawność rejestracji dźwięku, sprawdzono zasięg kamer, przetestowano system zapisu i archiwizacji.
 
WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH
 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KATOWICACH
W 2019 ROKU
1)
Termin kontroli: 03.01.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: rekontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy ROLNA
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
2)
Termin kontroli: 11.01.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Lodowisko JANTOR
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
3)
Termin kontroli: 11.01.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy SŁOWIAN
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono    
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
4)
Termin kontroli: 14.01.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy HETMAN
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
5)
Termin kontroli: 16.01.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Lodowisko sezonowe RYNEK
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
6)
Termin kontroli: 17.01.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy SZOPIENICE
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
7)
Termin kontroli: 24.01.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy KOLEJARZ
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
8)
Termin kontroli: 31.01.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Tenisowy
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
9)
Termin kontroli: 06.02.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Hala JÓZEFOWSKA
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
10)
Termin kontroli: 26.02.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Przedmiot i zakres kontroli: okresowa kontrola problemowa w zakresie przestrzegania w hali Lodowiska JANTOR warunków rozporządzenia MSWiA z d. 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
11)
Termin kontroli: 08.03.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Boisko Sportowe RAPID
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
12)
Termin kontroli: 18.03.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy PODLESIANKA
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
13)
Termin kontroli: 09.04.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Miasta Katowice Wydział Audytu i Kontroli
Przedmiot i zakres kontroli: rekontrola w zakresie prowadzenia przez jednostki organizacyjne miasta Katowice stron Biuletynu Informacji Publicznej
Zalecenia pokontrolne: udzielono – udostępnić informację o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego; uaktualnić dane adresowe jednostki; uzupełnić ogłoszenia o dane osoby wytwarzającej informację.
Realizacja zaleceń pokontrolnych: wykonano
14)
Termin kontroli: 15.05.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Boisko Sportowe przy ul. Boya Żeleńskiego
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
15)
Termin kontroli: 06.05.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie
Przedmiot i zakres kontroli: czynności kontrolno – rozpozanwcze na STADIONIE MIEJSKIM przy ul. Bukowej obejmujące: kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
16)
Termin kontroli: 21.05.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy ROLNA
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
17)
Termin kontroli: 29.05.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy ZADOLE
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
18)
Termin kontroli: 05.06.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy BUGLA
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
19)
Termin kontroli: 15.07.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy GLIWICKA
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
20)
Termin kontroli: 15.07.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Wodny Plac Zabaw ul. Gliwicka
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
21)
Termin kontroli: 06.08.2019; 16.10.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Przedmiot i zakres kontroli: okresowa kontrola problemowa w zakresie przestrzegania w hali Ośrodka Sportowego SZOPIENICE warunków rozporządzenia MSWiA z dn. 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
22)
Termin kontroli: 28.08.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy ROLNA
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
23)
Termin kontroli: 30.08.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Lodowisko JANTOR
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
24)
Termin kontroli: 09.09.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Wodny Plac Zabaw ul. Biedronek
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
25)
Termin kontroli: 23.09.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Wielofunkcyjne Boisko Sportowe ul. Kijowska
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
26)
Termin kontroli: 02.10.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Boisko POD MŁYNEM
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
27)
Termin kontroli: 21,22,23,28.10.2019 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Miasta Katowice Wydział Edukacji i Sportu
Przedmiot i zakres kontroli: Przestrzeganie obowiązujących procedur kontroli zarządczej oraz realizacja określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 
KONTROLE ZEWNĘTRZNYE PRZEPROWADZONE
 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KATOWICACH
W 2020 ROKU
1)
Termin kontroli: 09.01.2020
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Boisko Sportowe RAPID
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
2)
Termin kontroli: 13.01.2020
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Tenisowy
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
3)
Termin kontroli: 17.01.2020
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Boisko Sportowe ul. Żeleńskiego
Zalecenia pokontrolne: nie wydano  
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
4)
Termin kontroli: 06.02.2020
Organ przeprowadzający kontrolę: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie
Przedmiot i zakres kontroli:  Czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na Stadionie Miejskim przy ul. Bukowej
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
5)
Termin kontroli: 07.02.2020
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Hala Sportowa Józefowska
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
6)
Termin kontroli: 28.02.2020
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: OS Słowian
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
7)
Termin kontroli: 02.03.2020
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Lodowisko Jantor I
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
8)
Termin kontroli: 31.07.2020
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola Campingu 215: sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia, zakresu świadczonych usług dla obiektu hotelarskiego typu camping czterogwiazdkowego ****
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
9)
Termin kontroli: 24.08.2020
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Szopienice
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
10)
Termin kontroli: 9, 11.09.2020
Organ przeprowadzający kontrolę: PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Prawidłowość stosowania przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem w budynku Dyrekcji MOSiR
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 
KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE
W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KATOWICACH
W 2021 ROKU
1)
Termin kontroli: 15-16.02.2021
Organ przeprowadzający kontrolę: Komenda Miejska PSP w Chorzowie
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – Stadion Miejski
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
2)
Termin kontroli: 17.05.2021
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: ORW Bugla
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
3)
Termin kontroli: 19.05.2021
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: ORW Rolna
Zalecenia pokontrolne: nie wydano            
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
4)
Termin kontroli: 24.06.2021 – 24.08.2021
Organ przeprowadzający kontrolę: UM Katowice Wydział Audytu i Kontroli
Przedmiot i zakres kontroli: zarządzanie obiektami sportowymi
Zalecenia pokontrolne: wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: realizacja zaleceń w toku
5)
Termin kontroli: 05.08.2021
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: OS Szopienice
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
6)
Termin kontroli: 16.08.2021
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: ORW Rolna
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
7)
Termin kontroli: 18.08.2021
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Tenisowy
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
8)
Termin kontroli: 02.09.2021
Organ przeprowadzający kontrolę: Polska Organizacja Turystyczna Departament Polskiego Bonu Turystycznego
Przedmiot i zakres kontroli: Monitoring dobrych praktyk – certyfikacja podmiotów realizujących bon turystyczny (Camping 215)
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
9)
Termin kontroli: 06.09.2021
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: OS Gliwicka
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
10)
Termin kontroli: 07.09.2021
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: ORW Rolna
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
11)
Termin kontroli: 17.09.2021
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Hala Józefowska
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
12)
Termin kontroli: 05.10.2021
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Boisko Rapid
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
13)
Termin kontroli: 18.10.2021 – 07.12.2021
Organ przeprowadzający kontrolę: ZUS O/Chorzów
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola płatnika składek
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
 
KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE
W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KATOWICACH
W 2022 ROKU
1)
Termin kontroli: 05.04.2022
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: ORW Rolna – gab. odnowy biolog.
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
2)
Termin kontroli: 13.04.2022
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Lodowisko Jantor
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
3)
Termin kontroli: 26.05.2022
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: OS Słowian
Zalecenia pokontrolne: nie wydano            
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
4)
Termin kontroli: 07.07.2022
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Boisko Sportowe Rapid
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
5)
Termin kontroli: 14.07.2022
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: OS Gliwicka
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
6)
Termin kontroli: 29.07.2022
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: ORW Rolna
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
7)
Termin kontroli: 08.08.2022
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: ORW Rolna
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
8)
Termin kontroli: 10.08.2022
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: OS Podlesianka
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
9)
Termin kontroli:10.08.2022
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Boisko sportowe przy ul. Boya Żeleńskiego
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
10)
Termin kontroli: 18.08.2022
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Hala sportowa Józefowska
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
11)
Termin kontroli: 24.08.2022
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Boisko sportowe Pod Młynem
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
12)
Termin kontroli: 13.12.2022
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Lodowisko Rynek
Zalecenia pokontrolne: nie wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
13)
Termin kontroli: 22.12.2022, 27.12.2022, 10.01.2023
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów Prawa pracy; rozwiązywanie umów o pracę; wydawanie świadectw pracy; funkcjonowanie umów zlecenia; ilości przepracowanych godzin; wypłacanie należności z umów zlecenia.
Zalecenia pokontrolne: wydano – wnioski ogólne dot. Prawa pracy; opracowanie i wdrożenie wewnętrznej polityki antymobbingowej.
Realizacja zaleceń pokontrolnych: w toku
Informacja o kontrolach zewnętrznych rozpoczętych w poprzednich okresach i trwających lub zakończonych w bieżącym okresie sprawozdawczym:
1)
Termin kontroli: 24.06.2021 – 24.08.2021
Organ przeprowadzający kontrolę: UM Katowice Wydział Audytu i Kontroli
Przedmiot i zakres kontroli: zarządzanie obiektami sportowymi
Zalecenia pokontrolne: wydano
Realizacja zaleceń pokontrolnych: w toku

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..